STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Creativ Company A/S

Mental sundhed for alle

Vores mål var, at alle 200 medarbejdere hos Creativ Company skulle have gavn af, at vores 19 chefer og teamledere fik redskaber til at forebygge stress og sikre trivsel og mental sundhed for sig selv og for medarbejderne.
Vi startede med 3 dages undervisning for de 19 chefer/ledere i maj 2019. Undervisning blev varetaget af Center for Mental Robusthed og foregik i vores egne lokaler. Vi fortalte løbende medarbejderne om formål og indhold.
I august gik vi i gang med opfølgende coaching i fire grupper. Formålet med dette var, at vi kunne dele erfaringer med værktøjet og fortælle hinanden om de tiltag, det havde ført til for den enkelte leder og i hans/hendes afdeling. Grupperne mødtes 2 gange til coaching, som blev varetaget af hhv. HR-chef og teamleder. Efterfølgende er to mindre grupper fortsat med at mødes ca. 1 gang månedligt for at fortsætte vidensdeling og følge op på individuelle træningsplaner fra kurset. Igennem coronakrisen er en gruppe på 5 ledere fortsat med at mødes online en gang ugentligt for at have fokus på den mentale sundhed for dem selv og de medarbejdere, de leder på distance. Ud over at lederne har ’trænet’ med redskaberne fra programmet selv og dermed har styrket egen mentale robusthed, er der iværksat flere aktiviteter i forskellige afdelinger. Fx har Økonomiafdelingen et fast punkt på deres afdelingsmøder, som handler om at finde og holde øje med gode oplevelser. Marketing holder en gang om ugen ’positiv morgenmad’, hvor man ikke taler om alt det, der gik galt, men glæder sig over alt det, der er lykkedes i løbet af ugen. Indkøb inviterer hver uge til ’formiddagskaffe med bonus’, hvor der hver gang er et lille indlæg om emner fra undervisningsprogrammet (det er frivilligt for medarbejderne at deltage i det, men langt de fleste deltager). Desuden har vores E-commerce, Marketing og Økonomi afdelinger fået introduceret dele af træningsprogrammet i deres årlige teamudviklingssamtaler (TUS).
Sideløbende med de interne tiltag har vores HR-chef og én af teamlederne taget træneruddannelsen i Mental Robusthed. Dette er foregået 3×3 dage i efteråret 2019 hos Center for Mentalrobusthed – med afsluttende eksamen.
Vi har nu besluttet, at vi fremover vil tilbyde et åbent kursus på 3 dage for alle ansatte 1 gang årligt. Der er plads til 20 personer ad gangen. Formålet med dette er, at vi ønsker, at flere får muligheden for at lære om mental robusthed og få redskaberne til det. Det første kursus er planlagt til september 2020. Det foregår i vores egne lokaler og med egne undervisere.

Effekten

Vi mener, at vi har fået det udbytte af projektet, som vi ønskede os. Det er svært at måle det konkrete resultat, fordi det er en proces, som er startet og skal arbejde i den enkelte over tid. Vi har i forvejen et stort fokus på trivsel og forebyggelse af stress, og projektet har været med til, at vi kan tale mere konkret om måder at arbejde med dette på. Det er dermed blevet mere synligt og konkret, at det har en stor prioritering hos os, og at alle arbejder henimod målet om god trivsel og mental sundhed.
Vi fik lavet en måling af den umiddelbare effekt af mentaltræningsforløbet med en spørgeskemaundersøgelse (MRT Survey), der havde til formål at afdække deltagernes mentale robusthed før- og fire måneder efter gennemførelse af programmet. Denne undersøgelse giver et øjebliksbillede af deltagernes generelle psykologiske velbefindende, vægten af positive følelser, evnen til fleksibel tænkning, mestringsstrategier og jobtilfredshed. Alle parametre er gået en smule frem – men da vi i forvejen havde en general god trivsel, var resultatet ikke banebrydende!
Desuden vil mental sundhed indgå i vores egne trivselsundersøgelser blandt alle ansatte. Den førstkommende undersøgelse ligger, når vi alle er tilbage efter coronakrisen.

Creativ Company A/S

Antal ansatte: 200

Firma adresse: Rasmus Færchs Vej 23

Region: Midtjylland

Website: http://cchobby.dk