STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Keolis – Hinnerup

Det kolde gys

KeolisDanmark er en landsdækkende virksomhed med 1.500 ansatte, som driver rutebus virksomhed. Ca. 92% af vores medarbejdere er buschauffører. Vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere i Region Hovedstaden.
Virksomheden er sundhedscertificeret af DFIF. Vi arbejder med at inspirere vores medarbejdere til at leve sundt. Alle vores 11 afdelinger har sundhedsambassadører tilknyttet har et års aktivitetshjul med 10 aktiviteter inden for K.R.A.M.S. områderne. Vi har en række udfordrende branchevilkår som vi arbejder under.

• Manglende kantinefaciliteter. Chaufførerne indtager deres
medbragte
måltider i pauselokaler på trafikknudepunkter, der som
udgangspunkt
ikke har andre faciliteter end et spisebord.
• Trafikknudepunkter er kendetegnet ved masser af fast food tilbud.
• Vores medarbejdere har skiftende eller skæve arbejdstider. De møder alle på forskellige tidspunkter, går hjem på
forskellige tidspunkter og befinder sig kun på arbejdspladsen ca. 5 minutter pr arbejdsdag.
• Stillesiddende arbejde.
• Der er altid nogen på arbejdet. 24*7*365.

Da vores vilkår betyder, at vi har svært ved at lave aktiviteter i arbejdstiden, har vi valgt at facilitereaktiviteter i fritiden, hvilket et højt prioriteret fra topledelsen. Dette indebærer deltagelse i DHL stafetterne, internt indendørs fodboldstævne, opfølgning og understøttelse af afdelingernes aktivitetshjul og sundhedsbus rundt i landet.

Det kolde gys
Lisbeth som er sundhedsambassadør har arbejdet med kost og motion, og som motivator for dem som ikke rigtig har været gode til at komme ud af bilen. Vi har blandt andet indført vinterbadning. Luften var 1 og vandet var 4 grader da 8 kolleger blev udfordret til en frisk tur i bølgen blå ved Balle Hage. Udover det, har vi også andre aktiviteter:
– Tæl skridt
– Fisk til frokost

Effekten

Vi oplever at flere deltager i vores fælles arrangementer, som eksempelvis DHL stafetterne i København, Odense, Århus og Aalborg. Sund levevis er i den grad sat på dagsordenen i alle 11 afdelinger, og vi oplever en god stemning på arbejdspladserne. Langt de fleste synes det er sjovt. Korttids sygefraværet er fra 2016 til 2017 faldet fra 3,1% til 2,7%. Objektivt set kan det ikke tilskrives projektet, men det er da tankevækkende.

Keolis – Hinnerup

Antal ansatte: 45

Firma adresse: Nørretoftevej 15, 3200 Helsinge

Region: Midtjylland

Website: www.keolis.dk