STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Lån & Spar

Bank I Bevægelse - Projekt Forebyggelse af smerter

BAGGRUND
I Lån & Spar er en af de ledelsesmæssige grundtanker, at der er en grundlæggende sammenhæng mellem sundhed, trivsel, energi og velvære. Vi er overbeviste om, at netop disse faktorer er afgørende for vores performance. Når vi vil præstere gode resultater, skal vi også have det godt med os selv og hinanden. Det har været – og er fortsat grundtanken i det organisatoriske fokus, der blev etableret i forbindelse med den forretningsmæssige strategiske udvikling tilbage i 2009, under navnet Bank I Bevægelse. Dette program er udviklet og forbedret gennem de sidste 9 år og har vist fantastiske resultater. Af udvalgte resultater kan fremhæves, at bankens sygefravær er halveret, og i dag er opgjort til 3,5 dag i gennemsnit pr. medarbejder inkl. langtidsfravær, vi har opnået en jobtilfredshedsscore på 92%, en fordobling af andelen af medarbejdere, som dyrker de anbefalede 30 min. motion dagligt, en produktivitetsstigning på 5 %, mv. – alt sammen samtidig med, at banken er gået fra en basisindtjening på 0 kr. til 200.000.000 kr.

Programmet har igennem årene indeholdt mange forskellige initiativer, de fleste af initiativerne er i dag en fast forankret del af bankens hverdag. Initiativerne er systematisk prioriteret og igangsat på baggrund af de årligt tilbagevendende trivselsmålinger og sundhedstjek. Eksempler på initiativer er vægttabsforløb med diætist, fitnesstrænere, kok, sundhedseksperter, frugtordning i alle afdelinger, mulighed for morgenmad på arbejdspladsen, kurset “Det Gode Liv” der sætter fokus på mental og fysisk balance og ansvarstagen for eget liv, gratis graviditetsrådgivning til gravide ansatte, elastiktræning i arbejdstiden, office-fit udstyr (cykler og gåbånd ved arbejdsstationerne).

PROJEKT FOREBYGGELSE AF SMERTER
Bankens trivselsmåling i 2017 viste, at vi fortsat har potentiale at hente i forhold til forebyggelse af smerter, primært i nakke, skuldre og lænd hos vores ansatte, der primært udfører stillesiddende arbejde. På denne baggrund blev der iværksat et nyt initiativ til endnu et tiltag, projekt Forebyggelse af smerter.

Initiativet Forebyggelse af smerter, der inkluderer alle bankens 450 ansatte fordelt på 23 forskellige lokationer, blev skudt i gang i februar måned i år på en lederworkshop, hvor alle ledere blev informeret om projektet, herunder formål, målsætning og roller. Det har været et væsentligt parameter at få engageret og ansvarliggjort lederne, for at sikre projektets succes. Over de følgende uger, har alle bankens 43 afdelinger haft besøg af en fysioterapeut 1 time. Timen blev brugt på 30 minutters oplæg, hvor den nyeste forskning inden for området blev præsenteret, og efterfølgende 30 minutters faciliteringsproces med det formål at skabe empowerment og en fælles forståelse i afdelingerne for at få nedbragt smerterne. Alle afdelinger har ligeledes på de 30 minutter lavet egne mål for, hvad de vil opnå i den kommende periode – og hvordan.
For at sikre forankring og vedvarende adfærdsændring i afdelingerne, modtager afdelingerne ugentligt i 6 uger en 2-3 minutters video, hvor fysioterapeuten introducerer ugens tema og dertilhørende forskellige øvelser, fx ”styrk nakken”, ”få pulsen op og træn lænden”, ”hvad med holdningen”.
Afdelingerne har selv valgt mellem tre forskellige overordnede temaer for oplæg og efterfølgende videoøvelser, for at sikre oplevelsen af relevans i alle afdelinger. Videoerne indeholder både ”viden om” samt korrekt instruktion fra fysioterapeuten til de forskellige øvelser. De tre temaer omhandler helholdvis, at komme mere op og stå gennem arbejdsdagen, at opnå en hensigtsmæssig smertekultur og at få mere træning ind i arbejdsdagen.

I projektet har vi lagt vægt på ressourcen i fællesskabet, frem for at gøre smerter til et individuelt problem og vi ved, at udover at hjælpe på de fysiske gener, giver træning sammen med kollegerne ligeledes rum til, at vi får grinet med hinanden. Investeringen i en fælles aktiv pause medvirker til færre smerter og større arbejdsglæde.

Effekten

EFFEKT OG LÆRING
Ved projektets opstart modtog alle ansatte et kvantitativt spørgeskema med fem spørgsmål omkring smerter, energi og produktivitet. Samme spørgeskema udsendes, når sidste videoøvelse er sendt ud i medio juni, så vi kan evaluere den direkte effekt på de ansattes oplevelse af smerter, energi og produktivitet.
Vores mål er en halvering af antal medarbejdere, som oplever daglige/ugentlige smerter og at samme andel (ca. 20%) opnår en energi- og produktivitetsstigning på 1 point, på en skala fra 1 til 5.

Vi venter spændt på den kvantitative effektmåling i juni, men vurderer allerede, at projektet har været en succes i forhold til at skabe mere bevægelse og langt færre stillesiddende timer, samt mere arbejdsglæde og trivsel i banken. Nedenfor beskrives flere konkrete observationer vi har gjort, ift. effekten af projektet.

OBSERVATIONER FRA HVERDAGEN
I kantinen hører man medarbejdere diskutere status på konkurrencer om hvilke afdelinger, der står mest op ved skrivebordene. Stolte ansatte beretter, når man møder dem på gangene, at de ikke har siddet ned ved skrivebordet siden oplægget. Mødeborde i mødelokaler er nu som standard i hævet position. Afdelingernes engagement i daglig elastiktræning er øget, fordi der ugentligt kommer nye sjove øvelser på video, og afdelingerne har bestilt nye elastikker hos HR i stor stil. På uddannelsesdage står deltagerne op under oplæg og workshops. Der er blevet delt opskrifter på gode ”gå-madpakker”, så en gåtur i frokostpausen ikke behøver betyde en kedelig rugbrødsmad. Der er skabt nye relationer på tværs af de afdelinger, som har hørt oplæg sammen og meget andet.

Lån & Spar

Antal ansatte: 450

Firma adresse: Højbro Plads 9-11, København K

Region: Hovedstaden

Website: www.lsb.dk