IMG_6594

VINDER AF INITIATIVPRISEN 2023

MSD Danmark er leverandør til det danske sundhedsvæsen af vacciner og medicintyper og har 200 medarbejdere på kontoret på Havneholmen i København. Og så er de en arbejdsplads, der sætter sundhed og trivsel højt på dagsordenen. Under titlen ”the wellbeing project” har de arbejdet strategisk med at forbedre trivslen hos deres medarbejdere gennem initiativer for både den fysiske sundhed og den mentale sundhed. De har bl.a. en løbeklub med en løbecoach, en yogaklub med underviser, som begge foregår midt i arbejdstiden og med stor deltagelse, foruden stor fokus på at fremme den mentale sundhed og skabe psykologisk tryghed.

Juryens udtalelse begrundelse:
MSD har igennem 2 år arbejdet med at forbedre medarbejdernes sundheds- og wellbeingstatus, og det er lykkes dem at forankre indsatsen solidt i virksomheden med positiv effekt. Således er projektet blevet til en integreret kultur, hvor der kontinuerligt udvikles løbende ud fra systematisk afdækning af medarbejdernes aktuelle og overordnede behov. Der er en bred pallette af initiativer på både fysisk og mental sundhed i og udenfor arbejdstiden for at sikre, at alle der ønsker det har mulighed for deltagelse. Der er tillige fokus på at kompetenceudvikle både medarbejdere og ledere i sundhedskompetencer indenfor mental sundhed, med et særligt fokus på psykologisk tryghed, de svære samtaler og stressforebyggelse. MSDs ’’wellbeing project’’ er et rigtig godt eksempel på, hvordan en strategisk og systematisk tilgang til sundhed, med kvalificerede og målrettede initiativer, lederopbakning, medarbejderinvolvering og forankringsfokus kan resultere i positive effekter på både medarbejder- og organisationsniveau.
DSA ildsjæl – Bente Jacobsen

Dorthe Kirkedal Hansen vinder af Årets Ildsjæl 2023

Prisen Årets Ildsjæl 2o23 gik til Bente Jacobsen fra Motorstyrelsen, som bl.a. har stået i spidsen for et stort trivselsprojekt ”Sammen SKAB’er vi trivsel”, som har haft fokus på søvn, kost, ansvar og bevægelse (SKAB). Og så går hun forrest når det kommer til at arrangere floorballturneringer med nabovirksomheden, sørger de rigtige ergonomiske arbejdsredskaber, bidrager til grønnere alternativer til morgenbrødet eller opfordrer og inspirerer kollegerne til at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen med fx Walk and talk-møder. Juryens begrundelse:

Bente Jacobsen vinder Årets Ildsjæl da hun er indbegrebet af en kollega, som går forrest. Hver dag leverer Bente en kæmpe indsats for, at hendes kolleger skal have en arbejdsdag, hvor trivsel og sundhed står højt på dagsordenen.

Det skinner tydeligt igennem, at Bente er en ildsjæl, når nye initiativer, aktiviteter og projekter skal søsættes og komme godt i mål hos Motorstyrelsen. Bente har blandt andet været med til at udvikle og igangsætte trivselsprojektet ”Sammen SKABer vi trivsel”, hvor hun er motoren bag at få skabt et sundere arbejdsliv hos Motorstyrelsen i Aalborg.

Derudover er Bente meget vellidt blandt kollegerne. Stort tillykke til Bente med titlen som Årets Ildsjæl 2023.