e832b10d2bf5073ecd0b4204e2445b97e672e3d219b5174395_1920

Fire sunde partnere I et sundt samarbejde står bag

Partnere

Danmarks Sundeste Arbejdsplads - Initiativprisen er et samarbejde mellem Forsikring & Pension, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Erhverv, Falck Healthcare og Velliv Foreningen.

Sundhed, trivsel og arbejdsmiljø er vigtigt for at opretholde en konkurrencedygtig arbejdsplads og en sund arbejdsstyrke. Vi har et fælles mål om at få spot på de mange gode initiativer på danske arbejdspladser, og på den måde inspirere til at styrke arbejdet indenfor sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

DanskErhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv. Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancher. Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer i en globaliseret økonomi.

Se website
velliv-foreningen

Velliv Foreningen støtter almennyttige projekter, der fremmer mental sundhed. Særligt i arbejdslivet.  Målet er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med f.eks. stress, angst og depression. Der gives støtte til indsatser i lokalområder, viden og formidling samt på arbejdspladser.

Se website
DFIF

Dansk Firmaidrætsforbund er landets 3. største idrætsorganisation, og vi kæmper for et sjovere Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne.

Se website
Falck Logo RGB

Falck Healthcare ønsker at bidrage til lange, gode og sunde arbejdsliv – til glæde for medarbejderne, virksomhederne og samfundet. Det gør vi gennem vores holistiske sundhedssyn, hvor vi arbejder med forebyggelse, behandling og reaktivering på arbejdspladserne.

Se website
Forsikring_logo

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikring- og pensionsselskaberne i Danmark. Vi rådgiver bl.a. kommuner om mulighederne for at samarbejde med pensions- og forsikringsselskaberne ved sygdom.

Se website