STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

EWII

Vi vil gøre medarbejderne sundere af at gå på arbejde

\”Vi vil gøre medarbejderne sundere af at gå på arbejde\” er visionen i \”Sundhedsmiljø\” – og netop Sundhedsmiljø og et projekt, vi har igangsat i EWII. Arbejdsmiljø og Sundhedsambassadørerne har nemlig indgået et tæt samarbejde, hvor formålet er at skabe rammer og strukturer i EWII, der gør medarbejderne sundere af at gå på arbejde både fysisk, mentalt og socialt – de skal således gå sundere hjem, end da de mødte ind på arbejde.

Vi har lavet en større kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af, hvad der for den enkelte medarbejder i EWII udgør hhv. fysisk, mental og social sundhed. Undersøgelsens konklusioner har vi sammenkogt til et \”katalog\” af tiltag, der de næste par år skal sikre endnu sundere rammer og strukturer i EWII.

EWII gør allerede meget for den enkeltes sundhed. Step 1 i Sundhedsmiljø-handlingsplanen er derfor at gøre EWIIs 750 medarbejdere opmærksomme på, hvilke muligheder for en sundere livsstil på arbejde og efter arbejde, de har som ansat i EWII. Ligeledes er planen at indarbejde strukturer i hverdagen, der sikrer, medarbejderne bruger sundhedstilbuddene og tager de sunde valg. Der vil hver måned det næste år køre (adfærdsnudgende) kampagner for områder, som medarbejderne i EWII betragter som hhv. fysisk, mental og social sundhed – f.eks.:
– Månedlige sundhedsaktiviteter
– Psykologisk tryghed, og hvordan man skaber det sammen i afdelinger f.eks. via dialogkort
– Deltagelse i sociale netværk på tværs af koncernen
– Hverdagsbevægelse i form af walk and talks, brug af kontorcykler, konkurrencer i hvilke afdelinger der står mest op i løbet af dagen
– Muligheden for fysioterapeut og ergoterapeut på arbejdet
– Mulighederne i sundhedsforsikringen
– En uge med fokus på mental sundhed
– Ergonomisk vejledning og hjælp for udvalgte medarbejdergrupper f.eks. udekørende medarbejdere
– Muligheden for et fleksibelt arbejdsliv der tilgodeser ens privatliv
– Opmærksomhed omkring de mange muligheder for personlig og faglig udvikling, der tilbydes i EWII
– Endnu større fokus på den enkeltes behov ift. fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Ligeledes åbnes der for et nyt og professionelt motionsrum i EWII til august 2024, som medarbejderne kan benytte før og efter arbejdstid samt i pauser. Ideen med motionsrummet er ligeledes at styrke fællesskabet på tværs af koncernen, hvor medarbejdere tilbyder gratis holdtræningen inden for områder, de er uddannede f.eks. yoga, pilates, styrketræning m.v.

Næste step i sundhedsmiljø-handlingsplanen er at igangsætte flere initiaitver, som vil fremme medarbejdernes sundhed f.eks.:
– En inhouse coach, der tilbyder professionel psykologbehandling, coaching m.v.
– Endnu flere afdelinger igangsætter udstræk/pausemotion flere gange ugentligt.
– Mentale (skærmfri) pauser i løbet af arbejdsdagen
– Sociale \”Strategi-fredagsbarer\”
– Betalt motion i arbejdstiden (der køres pt. en ny forsøgsordning med medarbejderne på Bornholm, hvor de tilbydes betalt motion i arbejdstiden)

Baggrund

I 2022 valgte EWII at igangsætte arbejdet med Sundhedsmiljø for at sikre en endnu højere trivsel og sundhed blandt medarbejderne samt styrke fællesskabet på tværs. Desuden blev Sundhedsmiljø igangsat for at sikre, at EWII fortsat er og bliver en attraktiv arbejdsplads, der bidrager til det hele menneske og dermed til vores samfund.

Vi tror på at fysisk, mental og social sundhed indvirker på hinanden og må vægtes lige højt for at sikre den generelle sundhed og trivsel blandt medarbejderne. Vi mener, vi som virksomhed har et stort ansvar for at tilbyde rammer, der sikrer at medarbejderne bliver sunde af at gå på arbejde og ikke det modsatte.

Effekten

Formålet med sundhedsmiljø er at sikre endnu højere trivsel, sundhed og fællesskab blandt medarbejderne. Ligeledes skal sundhedsmiljø bidrage til at EWII fortsat er en attraktiv arbejdsplads for nye medarbejdere.

EWII

Antal ansatte: 750

Firma adresse: Kokbjerg 30

Region: Syddanmark

Website: http://ewii.dk og trefor.dk