STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

DuPont Nutrition Biosciences, Brabrand

En arbejdsplads med fokus på ergonomi, sundhed og trivsel

Blandt de mange initiativer for et sundt og sjovt arbejdsmiljø, lancerede DuPont Brabrand i januar måned en ergonomi/sundhedsuge.

Sundhedsugen bød på et program med blandt andet foredrag med firmaets faste ergoterapeut partner, her kunne man høre om korrekte siddestillinger, hjælpemidler og træningsøvelser til at forebygge skader, foredrag med Anne Hjernøe under overskriften ”Slank, sund og stærk”, daglige elastikøvelses seancer, daglige gåture, sundhedstjek hvor man havde mulighed for at få målt BMI, Body age m.m. I løbet af ugen blev der ligeledes tilbudt sunde shots og smoothies. Formålet med ugen var at øge fokus på fordelene ved god ergonomi og sundhed samt at skabe nogle gode rutiner.
Tiltaget var en stor success og der var stor opbakning og tilslutning fra ledelse og medarbejdere, og vi planlægger at gentage successen minimum en gang om året fremover.

Ergonomi/Sundhedsugen er langt fra et enkeltstående tiltag i DuPont Brabrand. Til hverdag er der nemlig et stort fokus på et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø, hvilket er drevet i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og dedikerede teams og organisationer. Her kan bl.a. nævnes arbejdsmiljøorganisationen som har et særligt fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, herunder laves der løbende adskillelige aktiviteter og initiativer for at afhjælpe og forebygge fysiske gener som følge af arbejdsstillinger og der er fri adgang for alle medarbejdere til vores ergonomirum, hvor man kan låne og afprøve forskellige ergonomiske hjælpemidler, ligesom der også er fri adgang til massør, ergoterapeut, fysioterapeut og kiropraktor samt meditationsudstyr. I løbet af året laves der diverse tiltag for at motivere til at tage cyklen på arbejde.

På DuPont Brabrand findes også et Spirit team som laver forskellige større og mindre arrangementer for at øge arbejdsglæden og samarbejdet mellem virksomhedens medarbejdere. Herunder kan nævnes at der årligt afholdes arbejdspladsernes motionsdag, plantning af forårsløg, uddeling af morgenmad, foredrag, teambuilding events m.m. Som medlem af DuPont Brabrand’s sportsforening har man mulighed for gratis at afbenytte virksomhedens træningscenter og deltage i holdtræning to gange om ugen. Der tilbydes også morgen yoga og outdoor fitness på virksomhedens faciliteter ligesom der arrangeres mountainbike ture, DHL, triple mile løb m.m.

Effekten

Ergonomi/sundhedsugen var en stor success og der var stor opbakning og tilslutning fra ledelse og medarbejdere, og vi planlægger at gentage successen minimum en gang om året fremover. Flere har allerede efterspurgt et opfølgende sundhedstjek senere på året. For mange var tiltaget med til at motivere til nogle små forandringer i hverdagen for at få mere motion og en øget trivsel, ligesom at det også var med til at skabe dialog og fællesskab på tværs af afdelinger.

Generelt er der stor opbakning til de nævnte initiativer og tilbud som alle er med til at skabe fokus på gode rutiner med at stå op mens man arbejder, få lidt mere aktivivtet ind i løbet af dagen (fx gåture eller elastikøvelser, hvilket nu er en fast rutine i mange afdelinger), sørge for at man har de rette hjælpe-og værnemidler for at undgå arbjedsskader og samtidig skabe et miljø og en kultur hvor man har det sjovt og godt med sine kollegaer i og uden for arbejdstiden.

DuPont Nutrition Biosciences, Brabrand

Placering: 4

Antal ansatte: 400

Firma adresse: Edwin Rahrs Vej 38, 8220 Brabrand

Region: Midtjylland

Website: http://www.dupont.com