STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Keolis – Slagelse

KRAMS-faktorer og ingefærshots

KeolisDanmark er en landsdækkende virksomhed med 1.500 ansatte, som driver rutebus virksomhed. Ca. 92% af vores medarbejdere er buschauffører. Vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere i Region Hovedstaden.
Virksomheden er sundhedscertificeret af DFIF. Vi arbejder med at inspirere vores medarbejdere til at leve sundt. Alle vores 11 afdelinger har sundhedsambassadører tilknyttet har et års aktivitetshjul med 10 aktiviteter inden for K.R.A.M.S. områderne. Vi har en række udfordrende branchevilkår som vi arbejder under.

• Manglende kantinefaciliteter. Chaufførerne indtager deres
medbragte måltider i pauselokaler på trafikknudepunkter, der som
udgangspunkt ikke har andre faciliteter end et spisebord.
• Trafikknudepunkter er kendetegnet ved masser af fast food tilbud.
• Vores medarbejdere har skiftende eller skæve arbejdstider. De
møder alle på forskellige tidspunkter, går hjem på forskellige
tidspunkter og befinder sig kun på arbejdspladsen ca. 5 minutter pr
arbejdsdag.
• Stillesiddende arbejde.
• Der er altid nogen på arbejdet. 24*7*365.

Da vores vilkår betyder, at vi har svært ved at lave aktiviteter i arbejdstiden, har vi valgt at facilitereaktiviteter i fritiden, hvilket et højt prioriteret fra topledelsen. Dette indebærer deltagelse i DHL stafetterne, internt indendørs fodboldstævne, opfølgning og understøttelse af afdelingernes aktivitetshjul og sundhedsbus rundt i landet.

Fokus på KRAMS
Sundhedsarbejdet i Slagelse har kredset om hele KRAMS, og sundhedsambassadør Lone har gjort meget ud af holdningsbearbejdning i forhold til rygning og alkohol med informationsfoldere fra apotek og bibliotek.
– Ingefærshots: Når chaufførerne møder på arbejdet er der mulighed
for at få et godt hjemmelavet ingefær shot.
– Ladywalk: Ladewalk har været en fast tilbagevendende begivenhed
i Slagelse. Det er det lokale arrangement i Skælskør, som de
kvindelige mbuschaffører støtter.
– Mad: sund mad kan tilberedes så det er lækkert at se på, og
samtidig er velsmagende
– Motion: Hinkeruder minder om motion og bevægelse i arbejdstiden

Effekten

Vi oplever at flere deltager i vores fælles arrangementer, som eksempelvis DHL stafetterne i København, Odense, Århus og Aalborg. Sund levevis er i den grad sat på dagsordenen i alle 11 afdelinger, og vi oplever en god stemning på arbejdspladserne. Langt de fleste synes det er sjovt. Korttids sygefraværet er fra 2016 til 2017 faldet fra 3,1% til 2,7%. Objektivt set kan det ikke tilskrives projektet, men det er da tankevækkende.

Keolis – Slagelse

Antal ansatte: 30

Firma adresse: Elmedalsvej 13, 4200 Slagelse

Region: Sjælland

Website: www.keolis.dk