STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Keolis – Tylstrup

Sund madpakke, motion og diabetesdag

KeolisDanmark er en landsdækkende virksomhed med 1.500 ansatte, som driver rutebus virksomhed. Ca. 92% af vores medarbejdere er buschauffører. Vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere i Region Hovedstaden.
Virksomheden er sundhedscertificeret af DFIF. Vi arbejder med at inspirere vores medarbejdere til at leve sundt. Alle vores 11 afdelinger har sundhedsambassadører tilknyttet har et års aktivitetshjul med 10 aktiviteter inden for K.R.A.M.S. områderne. Vi har en række udfordrende branchevilkår som vi arbejder under.

• Manglende kantinefaciliteter. Chaufførerne indtager deres
medbragte måltider i pauselokaler på trafikknudepunkter, der som
udgangspunkt ikke har andre faciliteter end et spisebord.
• Trafikknudepunkter er kendetegnet ved masser af fast food tilbud.
• Vores medarbejdere har skiftende eller skæve arbejdstider. De
møder alle på forskellige tidspunkter, går hjem på forskellige
tidspunkter og befinder sig kun på arbejdspladsen ca. 5 minutter pr
arbejdsdag.
• Stillesiddende arbejde.
• Der er altid nogen på arbejdet. 24*7*365.

Da vores vilkår betyder, at vi har svært ved at lave aktiviteter i arbejdstiden, har vi valgt at facilitereaktiviteter i fritiden, hvilket et højt prioriteret fra topledelsen. Dette indebærer deltagelse i DHL stafetterne, internt indendørs fodboldstævne, opfølgning og understøttelse af afdelingernes aktivitetshjul og sundhedsbus rundt i landet.

Sund madpakke, motion og diabetesdag:
I alt 155 ansatte, så det kan være svært for sundhedsambassadøren at samle kollegaerne om aktiviteter. Alligevel lykkes det for ham at sætte sundhed på dagsordenen.
Sund madpakke: Når man ikke lige kan samle alle kollegerne på et sted, kan man
i hvert fald inspirere til hvordan sunde muffins til mellemmåltid og ,
Den sunde madpakke kan se ud på intranettet.
Motion: Af mangel på de store midler blev der indkøbt brugte motionsmaskiner og samlet sammen hvad man kunne undvære hjemme. Alt sammen ind i en ledig garage.
Diabetesdag: På et strategisk udvalgt sted, kom en sygeplejerske på besøg og testede de chauffører som kom forbi for forhøjet blodsukker. Der kom heldigvis ikke nogen nye diabetikere den dag. Den til lejligheden fremstillede mad med gode opskrifter gjorde lykke.

Effekten

Vi oplever at flere deltager i vores fælles arrangementer, som eksempelvis DHL stafetterne i København, Odense, Århus og Aalborg. Sund levevis er i den grad sat på dagsordenen i alle 11 afdelinger, og vi oplever en god stemning på arbejdspladserne. Langt de fleste synes det er sjovt. Korttids sygefraværet er fra 2016 til 2017 faldet fra 3,1% til 2,7%. Objektivt set kan det ikke tilskrives projektet, men det er da tankevækkende.

Keolis – Tylstrup

Antal ansatte: 150

Firma adresse: Luneborgvej 105, 9382 Tylstrup

Region: Nordjylland

Website: www.keolis.dk