STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Odense Idrætspark (Odense Kommune)

Sundhedsforløb reducerer sygefraværet

Projektet er startet sammen med Promentum (https://promentum.dk), og det har til formål at øge trivslen på arbejdspladsen samt reducere sygefraværet. Der er tale om et pilotprojekt for Odense Idrætspark, som potentielt skal bredes ud til hele Odense kommune efterfølgende.

Det er struktureret som 1 times ugentlig træning i arbejdstiden, hvor der tages hensyn til den enkelte medarbejders fysiske behov. Træningen foregår altid i selskab med egne udvalgte ”sundhedsambassadører”, der skal motivere kollegaer til deltagelse, samt en fysisk instruktør (under uddannelse på SDU), der sikrer korrekt udførelse af øvelser.

Træningen foretages på vores mange forskellige anlæg, på faste tidspunkter i løbet af ugen, så flere medarbejdere har mulighed for at træne sammen – på kryds og tværs af faggrupper. Udover at træningen er tilrettelagt den enkeltes sundhedsprofil, vægtes den sociale del højt under træningen, med flere sjove og inspirerende øvelser undervejs, så den både er af fysisk og social karakter.

Odense Idrætspark står for driften af de større sportsanlæg i Odense Kommune, herunder idrætshaller, et isstadion, en kombineret cykle- og atletikarena, fem svømmehaller, et Friluftsbad, og et Havnebad. Således har det været udfordrende at koordinere træningen ift. til vagtdækningen, men det er indtil videre gået ganske godt.

Effekten

Selvom projektet først er påbegyndt i uge 8 i 2017, har vi allerede set større smil på flere af de ansattes læber. Der er blevet taget rigtig godt imod initiativet, hvor flere særligt påskønner et afbræk fra en travl hverdag, samt muligheden for at socialisere med kolleger i anderledes åbne rammer.

Odense Idrætspark (Odense Kommune)

Antal ansatte: 144

Firma adresse: Højstrupvej 5, 5200 Bolbro

Region: Syddanmark

Website: www.odense.dk/idrætsparken