STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Jakodan A/S

Aktiv frokostpause / Skab god kollegakarma

Hos Jakodan har vi indkøbt forskellige aktiviteter til brug i pauser, særligt på vores lager. Lageret får 2 x 30 minutters pause dagligt, kl. 10 og kl. 13. De ansatte på lageret er meget forskellige som mennesker, nogle er meget udadvendte, andre mere tilbageholdende og der er forskellige aldersgrupper. Vi ønskede at styrke sammenholdet og skabe bedre forståelse for hinanden i arbejdssituationer. Havde en kollega f.eks. glemt at sætte noget på plads, så var vores mål, at den ansatte bare ville sætte det på plads uden at tænke over det – Fremfor at blive irriteret og brokke sig. Vi har indkøbt et basketballnet, spillet cornhole samt et bordfodboldspil. Yderligere er indført en tavle hvor både kontor og lager ved store håndbold- og fodboldkampe har konkurrencer om at gætte målscorer, for at styrke sammenholdet på tværs i virksomheden. Lager og kontor har også fælles morgenmad hver fredag og vi laver aktiviteter nogle gange årligt for hele virksomheden, fx bridgewalking, gallamiddag, julefrokost m.m.

Baggrund

En fysisk aktiv pause clearer hovedet og hvis vejret er til det foregår pauserne udendørs. Vi oplever også at sammenholdet blandt de ansatte er styrket væsentligt. Det at man holder en fysisk aktiv pause, hvor man sammen deltager i en konkurrencepræget aktivitet, gør at de ansatte ser sig selv mere som en del af ét stort hold, fremfor små grupper. Samtidigt styrker det den fysiske velvære, da man får brugt sin krop på en anden måde, end de nogen gange ensformige arbejdsopgaver. I perioder med travlt på lageret, styrker det også særligt den psykiske velvære, da den ansatte får tankerne helt over på noget andet og hjernen har brug for en pause ind imellem.
Vi flyttede i nye lokaler for nogle år siden og lager og kontor er nu mere mere fysisk opdelt end tidligere. Vi indførte fælles aktiviteter for at undgå et gab imellem lager- og kontoransatte, hvor der ikke var forståelse og respekt for hinandens arbejdsopgaver.

Effekten

Vi kan tydeligt se, at det har styrket særligt den psykiske velvære på lageret. Det kan vi se i kraft af færre sygedage (Der er blot én person som har haft 1 1/2 sygedag i år) – Man glæder sig til at komme på arbejde og være sammen med sine kollegaer. Når der er pauser venter man automatisk på at alle er klar og hjælper sine kollegaer med arbejdsopgaver, uden at blive spurgt om hjælp, ganske enkelt fordi der er en stor omsorg for hinanden. Arbejdsopgaver opfattes nu som fælles opgaver, hvor alle har ansvaret for at nå i mål, fremfor kun at bekymre sig om sine egne opgaver. Vi oplever også, at der er mindre pakkefejl på lageret, når man har fået et afbræk, hvor man laver noget helt andet end at pakke pakker.

Vi indførte fælles konkurrencer for at bringe lager og kontor tættere sammen, og få større forståelse for hinanden i arbejdssituationer. Resultatet her af er, at der er en fantastisk god kommunikation i hele virksomheden. Man bliver ikke så nemt irriteret på sin kollega og er ikke bange for at stille spørgsmål. Kritiske spørgsmål opfattes ikke som et angreb, men som en sund diskussion hvor man sammen prøver at finde en løsning på en udfordring. På trods af store forskelle i alder, personlighed osv. taler de ansatte på kryds af tværs med hinanden – og bekymrer sig også om og drager omsorg for hinanden.

Jakodan A/S

Placering: 1

Antal ansatte: 10

Firma adresse: Essen 31, 6000 Kolding

Region: Syddanmark

Website: http://www.jakodan.dk