STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Plantorama

Sundhed og trivsel i Plantoramas oase af liv

Plantorama er dansk familieejet virksomhed, som sætter fokus på deres medarbejderes trivsel og sundhed. For yderligere at understrege dette blev deres sundhedsambassadøruddannelse igangsat allerede i 2020, hvor der til start blev uddannet minimum 1 sundhedsambassadør i hvert Plantorama center samt på hovedkontoret. I et samarbejde med Sund.dk blev der afholdt et 2-dages uddannelsesforløb, hvor fokus var på brainstorming af gode sundhedsinitiativer, som var målrettet og tilpasset medarbejdere både i centrene og på hovedkontoret. Der har hele vejen igennem været stor opbakning fra medarbejdere og ledelsen til at få initiativet implementeret og ud at leve.

Plantoramas sundhedsårshjul

Plantorama har blandt andet følgende sundhedsinitiativer i deres sundhedshjul 2022:

 • Januar/februar: “Red Liv” hvor alle centre og hovedkontor fik tilbudt gratis førstehjælpskursus, for at sikre, at flest mulige medarbejdere har livreddende kompetencer
 • Februar/marts: “Sov godt” hvor et webinar blev afholdt i samarbejde med søvnforsker Michael Rasmussen med fokus på de gode søvnvaner. Efterfølgende blev medarbejdere tilbudt individuel søvnrådgivning, hvis de oplevede søvnproblemer, særligt fordi, at den seneste sundhedsscreening viste en tendens til at flere medarbejdere sov dårligt
 • Maj: “Godt gået” er en tilbagevendende skridttællerkonkurrence, som forløber over 3 uger, hvor det center/hovedkontoret, der har gået flest skridt, vandt en pengepræmie til et socialt og aktivt team event samt individuelle præmier, eksempelvis til den, der har gået allermest og til den sundhedsambassadør, der formåede at få flest deltagere med. For at sikre flest mulige deltagere blev der indkøbt skridttællerure til de medarbejdere, som ikke selv havde teknologi, der kunne tælle skridt i løbet af arbejdsdagen
 • Juni: “Tour de Plantorama” hvor 2 dages cykelløb for de meget entusiastiske cyklister i virksomheden fik smagsprøven på sommerens store cykelløb. Her kom medarbejderne forbi flere centre rundt i landet, hvor der blev heppet og fejret. I alt cyklede de 310 km og både den prikkede bjergtrøje, sprintertrøjen og den gule førertrøje fik ny ejer op til flere gange
 • Juni: “Opstart røgfri arbejdstid” eftersom Plantorama har en ambition om røgfri arbejdstid på alle lokationer i 2025, igangsættes tiltaget allerede nu, stille og roligt. Der er udarbejdet en virksomhedspolitik om røgfri arbejdstid og FAQ og der samarbejdes med de enkelte kommuner blandt andet for at tilbyde rygestopskurser i arbejdstiden. Initiativet blev startet, da en sundhedsscreening viste, at 71% af Plantoramas rygere ønsker at stoppe
 • September: “Sundhedstjek” hvor alle medarbejdere tilbydes et gratis sundhedstjek i arbejdstiden, som er et tilbagevendende initiativ i virksomheden
 • September: “Plantorama cykler” som blev til efter interessen for majs skridttællerkonkurrence samt junis cykelevent. Initiativet forløber over 2 uger, hvor det handler om at cykle flest kilometer, hvor der ligeledes er præmier på højkant for både centre, individer og sundhedsambassadørerne
 • November: ”Ergonomitræning” hvor et besøg af Sund.dk i alle centre og på hovedkontoret bidrager til viden om ergonomisk korrekte arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler/maskiner og små fysiske træningssessioner, som kan genoptages i dagligdagen for de medarbejdere, som nyder stor glæde af det
 • December: “Julemærkemarch” som er i samarbejde med julemærkefonden

HR-afdelingen producerer kommunikationsmateriale, mens sundhedsambassadørerne står for at motivere og engagere kollegaerne til deltagelse. Dette skaber en stor opbakning, da initiativerne skaber sammenhold og god konkurrence energi på tværs af centrene og hovedkontoret.

”I Plantorama har vi et stort fokus på, at de initiativer som vi sætter i gang, rammer bredt, så alle typer af medarbejdere kan deltage” fortæller HR-chefen, som ønsker at få så mange medarbejdere med på den sunde rutiner som muligt. Derudover fokuseres der på, at nogle initiativerne kan gå igen, så vi skaber en god sundhedskultur, hvor traditioner bliver indlejret. Indtil videre er gengangerne: førstehjælp, skridttællerkonkurrence og sundhedstjek.

 

Baggrund

Da vi i 2018 fik foretaget en sundhesscreening, viste denne nogle tendenser der pegede i retning af at det ville være godt at lave nogle indsatsområder med fokus på sundhed. Ud over det er vi en virksomhed der investere meget i medarbejder trivsel og sundhed, og så derfor dette som en oplagt mulighed for at sparke vores sundhedsambassadøruddannelse i gang.

Effekten

 • Et fokus på ergonomitræning har nedbragt antallet af medarbejdere med daglige smerter betydeligt (seneste tal fra 2020)
 • Et større fokus på sundhed, især det årlige sundhedstjek, har motiveret til større livsstilsændringer iblandt medarbejdere
 • Skridttællerkonkurrencen skaber positiv/sjov konkurrencelyst på tværs af centrene/hovedkontoret
 • Sundhedsårshjulet er blevet en integreret del af Plantoramas organisationskultur, hvor sundhedsambassadører frivilligt ønsker at være en del af initiativet

Plantorama

Placering: 2

Antal ansatte: 730

Firma adresse: Lyshøjen 12, 8520 Lystrup

Region: Midtjylland

Website: http://www.plantorama.dk