STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland

OfficeFit - Bevægelsens betydning for kultur og arbejdsmiljø

Tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne og ledelsen har arbejdet konkret med implementering af kulturens 10 bud. Ét af buddene handler om prioritering af tiltag om bevægelse generelt og tiltag, der kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø (og dermed også det psykiske). I den forbindelse er lavet samarbejde med OfficeFit, og alle medarbejdere har nu gåbånd, cykler, steppere som bruges – mens der arbejdes.
Der er tale om et tilbud, ikke et krav, så det er frivilligt hvad man lyster at bruge – og hvor meget.
Udover tiltagene med steppere, gåbånd og cykler deltager enheden også i andre aktiviteter som plankeudfordringer, elastik og bevægelse, ”tæl skridt” og ”vi cykler på arbejde” kampagner.

Effekten

Aktiviteterne har været medvirkende årsag bedre humør og glæde på arbejdspladsen. Det gør noget godt for det daglige arbejde og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, det opleves samtidig, at man er mere effektive. Sygefraværet er faldet en del.
Kulturens ti bud, hvoraf denne handling omkring gåbånd/cykler/steppere er én ud af flere der er igangsat for at sikre ens kultur med særligt fokus på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen ved samling af flere enheder.

Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland

Antal ansatte: 60

Firma adresse: Overgade 17, 7400 Herning

Region: Midtjylland

Website: http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-vest/om-regionspsykiatrien-vest/