STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank - Værdifuld Sundhed

I Arbejdernes Landsbank vil vi gerne indstille vores projekt Værdifuld Sundhed, som vi satte i gang i august 2017.

Det indebærer fokus på kost, motion, ergonomi, søvn, energi og meget andet.
Projektet blev “skudt” i gang med, at alle ansatte fik et par gå-løbesko og en vandflaske.

Da arbejdet i en bank bliver mere og mere stillesiddende, er det vigtigt for os at lave en indsats, som får flere kolleger til at røre sig i løbet af dagen. Specielt muskel-, skeletproblemer er en udfordring for vores kolleger.

Med Værdifuld Sundhed har vi igangsat et program, der skal give kollegerne forskellige valgmuligheder indenfor sundhedsområdet, som giver værdi for den enkelte.

Målene er at:
– Bygge et bæredygtigt arbejdsliv sammen
– Få kolleger til at tage mere ansvar for hinanden
– Være proaktive og sætte ind så tidligt som muligt
– Sætte fokus på ” kroppen på arbejde”

Som et eksempel lykkedes det os i Arbejdernes Landsbank at få næsten alle 1100 medarbejdere til at være aktive på Arbejdspladsernes Motionsdag 12. oktober 2017. Dette blev indstillet til Kulturministerens idrætspris 2017 via Dansk Firmaidrætsforbund, så det var en kæmpe oplevelse. Vi skal naturligvis også deltage i 2018.

Pt. kører vi tilbud til alle medarbejdere om et sundhedstjek, hvor vi i år har givet det et lille tvist ved at indbygge en konditest.

3 gange om året har vi tilknyttet egen diætist som svarer på spørgsmål omkring kost og motion.
Vores kantiner er blevet ”trimmet” til at tilbyde sundere mad.

På årshjulet for 2018 har vi herudover planer om at lave et AL-Event – det arbejdes der med i skrivende stund – samt en runde med Tæl-skridt lige efter sommerferien og fokus på energi og stå op ved dit skrivebord/rør dig i løbet af dagen.

Vi kan allerede nu konstatere at projektet har en smittende effekt i vores filialer og stabe, da vi på vores lukkede facebook side Værdifuld Sundhed AL – kan se at der er stor kreativitet omkring sundhed hele landet rundt.

Effekten

Pt. kan vi måle på sygefraværet og arbejdsglæden at projektet har haft en effekt – men som sagt er det først igangsat i august, så vi regner med at vi har en målbar effekt sidst på året.

Arbejdernes Landsbank

Antal ansatte: 1080

Firma adresse: Vesterbrogade 5

Region: Hovedstaden

Website: https://www.al-bank.dk