STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Arbejdsmarkedsafdelignen Viborg Kommune

Den største taber

Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant i arbejdsmarkedsafdelingen i Viborg kom på et møde i arbejdsmiljøgruppen i 2018 til at snakke om, at vi kunne tænke os at lave et fælles sundheds initiativ i 2019. Det skulle være en art kollektivt nytårsforsæt.
Vi sendte efterfølgende følgende besked ud til alle:
Arbejdsmiljøgruppen har aftalt, at vi hen over vinter/forår 2019 laver et sundhedsinitiativ, og Charlotte Burvil [arbejdsmarkedschefen] har udloddet en gevinst til det vindende hold. Det drejer sig om vægttab, motion og sundhed, og der måles på vægttab i procent. Konkurrencen løber frem til påske, og vi forventer at kunne offentliggøre et vinderhold 1. maj.
Deltagelsen er selvfølgelig 100% frivillig, og det handler på ingen måde om, at arbejdspladsen skal blande sig i, hvad folk spiser, eller hvor meget man vejer. Det drejer sig om, at vi som kolleger støtte op om hinanden og omkring et ønske, som mange af os har om at leve lidt sundere i 2019.
Du vil modtage en kalenderinvitation til et kickoff-møde i uge 2. Dette ligger i arbejdstiden. Øvrige aktiviteter vil komme til at være i fritiden. Vi er i gruppen med på, at det ikke vil være muligt for alle interesserede at deltage i kickoff-mødet. Hvis du ønsker at deltage i Den største taber, så kan du inden udgangen af uge 2 sende en mail til enten k7s@viborg.dk eller 6sj@jobcenterviborg.dk .
Der vil ske en lodtrækning af, hvilket hold man kommer på. Tanken med dette er, at vi ud over at blive lidt sundere og slankere måske også kunne komme til at lære en enkelt eller to nye kolleger at kende i processen, og det kunne jo være en fin bivirkning. 😊

Vi har efterfølgende haft et månedligt fællesarrangement i hhv. januar og februar. Januar var Cross Dance. Februar var et foredrag om vægttab med efterfølgende gåtur. Desuden har der i ugen før og ugen efter vinterferien være mulighed for morgentræning mod beskeden betaling i det lokale fitnesscenter, hvor man kunne afprøve nye motionsformer.

De enkelte teams eller medarbejdere har også i mindre grupper lavet forskellige initiativer for de nærmeste kolleger. Fx har et team lavet trappetræning. Et andet team har lavet et squat challenge på 30 dage, og en gruppe mødes hver fredag til løbetur direkte efter arbejde. Der bliver talt mere om træning og sund kost i dagligdagen hen over skriveborde og i frokostpausen.

Marts måneds fællesarrangement er, at Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek kommer og holder et oplæg om motion, og dette afsluttes med en motions-skattejagt i og omkring Viborg Rådhus. I april er planen et udendørs arrangement på en fodboldbane med enten fodbold eller rundbold blåt hold mod rødt hold.

Vi har oprettet en lukket facebook gruppe til inspiration, sjov og formidling af aktiviteter.

Effekten

Effekten.
Den ønskede effekt af vores projekt Største Taber er at vi får indlært gode sundere vaner på en arbejdsplads, der for manges vedkommende er centreret omkring meget skrivebordsarbejde, og let adgang til slik, snolder, sodavand og kage.

Effekten af taberprojektet er naturligvis et vægttab. Men ikke alle der er med i konkurrencen har nødvendigvis brug for et vægttab. Det kan i lige så høj grad handle om gode vaner.
Det vi håber på er:
– Vægttab for de som har brug for det.
– At flere folk ved skrivebordene står op i stedet for at sidde.
– At der kommer lidt færre slikskåle og usunde fristelser.
– At vi kan inspirere hinanden til sund mad, gode vaner og komme tættere på hinanden på tværs af afdelinger
– At vinde en præmie og kunne blære sig med det.

Det vi har opnået ved midtvejs status er:
– Kageklubben er blevet reduceret og der er nu kommet en sund snack klub, der hygger sig sammen
– Der er sket samlet vægttab og nogle har tabt op mod procent af sin vægt.
– Der er opstået nye motionsfællesskaber
– Flere (ikke nok), har valgt at stå mere op i løbet af dagen og som følge heraf fået fokus på korrekt arbejdsstilling og hjælpemidler.
– Vi italesætter sundhed og sygefravær ud fra en positiv vinkel, og ikke bare som et trist tal på en kurve.

Arbejdsmarkedsafdelignen Viborg Kommune

Placering: 4

Antal ansatte: 80

Firma adresse: Prinsens Allé 5. 8800 Viborg

Region: Midtjylland

Website: http://viborg.dk