STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Formkon A/S

Formkon i Bevægelse

Hvad gør man, når corona spænder ben for det interne bevægelsesprojekt, man lige har fået stablet på benene? Man fortsætter naturligvis og tilpasser rammer for aktiviteterne 😉

Som nyetableret partner i motionsbevægelsen ’Bevæg dig for livet’ opstartede Formkon i januar 2020 et nyt internt bevægelsesprojekt med det formål at tilføre mere bevægelse til medarbejderenes hverdag. Men projektet nåede knap nok at komme i gang før corona, som bekendt, i marts vendt op og ned på hele verden – og dermed også vores bevægelsesprojekt.

Men selv ikke en verdensomspændende empidimi skulle få lov til at få skovlen under os og vi har derfor fortsat projektet, under de omstændigheder det var muligt med følgende aktiviteterne.

’10 i 12’
Et af de iniativer der har været muligt at fastholde under corona er vores ’10 i 12’, som er et dagligt bevægelsesinitiativ, hvor alle medarbejdere hver dag kl. 11.50 har mulighed for at deltage i en betalt ti minutters bevægelsesaktivitet som en gåtur, dart, floorball, bordfodbold eller bordtennis inden deres frokostpause. Grundet afstandskravet har aktiviterne med nærkontakt dog været sat på pause, mens aktiviteterne med mulighed for at holde afstand har fortsat.

Torsdag på Tværs – Erstattet med nyetableret moutainbikehold
Vores Torsdag på Tværs initiativ, der er en månedlig aktivitet, hvor medarbejderne mødes til en planlagt betalt fællesaktivitet i 20 minutter, hvorefter der er fællesspisning for alle, måtte vi desværre sætte på pause i marts. Men på dette tidspunkt havde medarbejderne allerede taget bevægelsesprojektet til sig i en sådan grad, at en gruppe medarbejdere på eget initiativ i stedet fik opstartet et mountainbike-hold, som gjorde det muligt fortsat at bevæge sig sammen – men med god afstand. I årets løb har holdet arrangeret ture til fede ruter både i lokalområdet og rundt om i landet.

Kvartalsvise Tæl Skridt Kampagner
Hvert kvartal afholder vi en Tæl Skridt Kampagne, hvor deltagerne har mulighed for at vinde interne præmier. Dette har vi fortsat med hele året igennem, da det er en aktivitet, der nemt kunne faciliteres for både hjemsendte og indmødte medarbejdere.

Teambuildingtur til Actionpark
Da smittetallene var på sit laveste i sommers, så vi vores snit til også at arrange en teambuildingtur med fokus på både samarbejde og bevægelse. Turen gik derfor til en udendørs action park, hvor dagens program var en perfekt kombination af action-prægede aktiviteter, samarbejdsøvelser og hyggeligt samvær. Lige hvad der var brug for i en presset corona tid!

Trivselsinitiativer
Men lige så vigtigt, det har været at, vi har passet på os selv og vores fysiske helbred i coronatiden, mindst lige så vigtigt har det været, at vi har passet på vores mentale sundhed. Hos Formkon prioriterer vi i høj grad trivslen og det sociale fællesskab, da det er limen, der holder os sammen. Derfor værner vi i høj grad om vores faste traditioner og sociale arrangementer.
Men da disse arrangementer har vi været under massivt pres hele året, har vi gjort alt der stod i vores magt for stadig at afholde arrangementerne i nye formater, da det har været ekstra vigtigt at værne om fællesskabet og sammenholdet her under corona. Af nogle af aktiviteterne kan nævnes:

• Daglige virtuelle kaffepauser for de hjemsendte
• Ugentlige virtuelle fredagsbarer
• Julefrokost – Sammen, Hver for sig
• Interne konkurrencer som ’Ugens Hemmelige Kollega’ med fokus på at lære kollegaerne imellem bedre at kende

Foruden ovenstående initiativer har vi forsøgt at motivere medarbejderne ved gentagne gange at informere dem om gode råd til, hvordan man kan forsøge at holde humøret oppe og udholde de fortsat meget isolerede tider. Vi har ligeledes lavet en meget visuel intern genåbningsplan bestående af både arrangementer og udfasning af interne restriktioner, så vi hele tiden har noget at se frem til og så vi løbende kan vinge små milepæle af hen imod en normalisering af hverdagen for virksomheden. Dét tror vi på har en positiv effekt på medarbejdernes motivation.

Effekten

På trods af vores nyetablerede bevægelsesprojekt kom i modvind fra start, betragter vi det som en stor succes. Vi oplever glade medarbejdere, der støtter bredt op om alle de initiativer, vi laver og faktisk deltager omkring halvdelen af vores medarbejdere i dag dagligt i en bevægelsesaktivitet i løbet af arbejdsdagen.

Foruden den sundhedsmæssige gevinst ved den daglige bevægelse har vi fået tilbagemeldinger fra medarbejderne som f.eks. ”jeg er vild med det daglige pusterum midt på dagen”, og ”jeg er kommet til at snakke med nogle nye kollegaer via aktiviteterne”.

Så på trods af corona efterhånden er trættende for enhver, så er vores klare overbevisning, at ovennævnte initiativer i stor grad har medvirket til, at vi har kunne holde humøret og gejsten oppe og dermed hjulpet os igennem et hårdt corona-år.

Formkon A/S

Placering: 6

Antal ansatte: 58

Firma adresse: Rævevej 3, 7800 Skive

Region: Midtjylland

Website: http://www.formkon.dk