STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Hvidovre Kommune

Sundhedsfremme portal til alle medarbejdere

Hvidovre Kommune har et stort ønske om at arbejde mere strategisk med sundhedsfremme.

Vi mener der er store gevinster for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen ved at arbejde med sundhedsfremme.

Det strategiske samarbejde mellem sundhedsfremme og arbejdsmiljø, udmøntes gennem en portal på Hvidovre Kommunes Intranet. Portalen hedder ”Pas på dig!”

Fleksible tilbud til arbejdspladsen og den enkelte

Hvidovre Kommune er en arbejdsplads med mange forskellige jobfunktioner, hvor mange har travlt og måske ikke føler, de har tid til at putte mere ind i deres arbejdsdag. For at gøre det tilgængeligt og let at gå i gang med for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen, er der brug for en fokuseret indsats, som tænker i fleksible løsninger og tilbud.

Sund bevægelse i etablerede rutiner

Manglende viden om variation af arbejdsstillinger og bevægelse i arbejdstiden vil over tid helt uundgåeligt medføre muskel- og skeletsmerter. Derfor er det vigtigt at få viden og redskaber til, hvordan man selv gennem – funktionel træning – kan tage ansvar for at bevare en smertefri arbejdsdag.

 Portalen indeholder bl.a.:

Tilbud til den enkelte medarbejder

Øvelser i smertelindring og forebyggelse: Portalen indeholder billeder og beskrivelser af øvelser for alle de store muskelgrupper. Det er muligt at downloade/printe programmer med øvelserne.

Funktionel træning: Billeder og beskrivelser af øvelsesprogrammer, der tilgodeser alle kroppens store muskelgrupper, så hele kroppen bliver arbejdet effektivt igennem på bare 3 minutter – uden redskaber.

Inspiration til sundhedsfremme: Portalen har forskellige sider med mere information om sunde valg, opskrifter på frokost og aftensmad mm.

Arbejdspladsens indretning og tilrettelæggelse (arbejdsmiljø): Det er muligt at booke tid til at få et tjek af sin arbejdsplads med henblik på indretning og indstilling af skrivebord, stol mm. Dertil hører rådgivning og præsentation af gode, varierende arbejdsstillinger.

Inspiration og kurser: Her kan medarbejderne få inspiration og blive opdateret på ny viden om bl.a. mental sundhed samt link til relevante kurser om smertelindring, vaneændringer mm. i Hvidovre Kommunes kursusportal.

Tilbud til grupper
Få besøg i din afdeling: For at fremme forståelsen og vigtigheden af selv at tage ansvar for sin egen krop, kan en gruppe/afdeling tilmelde medarbejderne til et halvdagskursus om mulighederne i forhold til egen sundhedsfremme samt instruktion i teknikker og øvelser, der kan afhjælpe – og på sigt – forebygge skader og smerter.

Temadag: Den enkelte afdeling kan booke en dag, hvor de – ud fra samlet behov – får tilrettelagt deres sundhedsfremmende indsats. Dagen tilrettelægges med udgangspunkt i de tilbud, der er relevante for afdelingen. Efterfølgende udarbejdes en handlingsplan, så afdelingen bliver rustet til at implementere tiltagene i deres arbejdsdag.

Kampagner

Portalen indeholder ydermere information om de forskellige kampagner, vi afholder løbende gennem hele året. Vi deltager bl.a. i Vi Cykler Til Arbejde, Holmestafetten og Arbejdspladsernes Motionsdag.

Portalen ”Pas på dig” introducerer en ”Aktiv Arbejdsplads”-kampagne, der løber over to uger i januar. Kampagnen ønsker at skabe fokus omkring og udvide den samlede sum af bevægelse vi laver hver dag på arbejdet, som ikke er træning. Fx at tage trappen i stedet for elevatoren, strække ud ved printeren eller bruge mere aktive transportmidler til og fra møder.

Effekten

Den ønskede effekt af ”Pas på dig”, er at give øget velvære og overskud, større arbejdsglæde og et bedre helbred for den enkelte. Som arbejdsplads giver det mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere, give større trivsel på arbejdspladsen, mere nærvær og mindre fravær.

Hvidovre Kommune

Placering: 8

Antal ansatte: 4500

Firma adresse: Hvidovrevej 278

Region: Hovedstaden

Website: www.hvidovre.dk