STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Keolis – Industriholmen

Sund madpakke og aktive møder

KeolisDanmark er en landsdækkende virksomhed med 1.500 ansatte, som driver rutebus virksomhed. Ca. 92% af vores medarbejdere er buschauffører. Vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere i Region Hovedstaden.
Virksomheden er sundhedscertificeret af DFIF. Vi arbejder med at inspirere vores medarbejdere til at leve sundt. Alle vores 11 afdelinger har sundhedsambassadører tilknyttet har et års aktivitetshjul med 10 aktiviteter inden for K.R.A.M.S. områderne. Vi har en række udfordrende branchevilkår som vi arbejder under.

• Manglende kantinefaciliteter. Chaufførerne indtager deres medbragte måltider i pauselokaler på trafikknudepunkter,
der som udgangspunkt ikke har andre faciliteter end et spisebord.
• Trafikknudepunkter er kendetegnet ved masser af fast food tilbud.
• Vores medarbejdere har skiftende eller skæve arbejdstider. De møder alle på forskellige tidspunkter, går hjem på
forskellige tidspunkter og befinder sig kun på arbejdspladsen ca. 5 minutter pr arbejdsdag.
• Stillesiddende arbejde.
• Der er altid nogen på arbejdet. 24*7*365.

Da vores vilkår betyder, at vi har svært ved at lave aktiviteter i arbejdstiden, har vi valgt at facilitereaktiviteter i fritiden, hvilket et højt prioriteret fra topledelsen. Dette indebærer deltagelse i DHL stafetterne, internt indendørs fodboldstævne, opfølgning og understøttelse af afdelingernes aktivitetshjul og sundhedsbus rundt i landet.

Madpakken og aktive møder
Sundhedsambassadøren fik fri til at vise sine kolleger, at der er et lækkert alternativ til McDonald’s. Det har været en succes som har været gentaget flere gange. Det gode initiativ bliver suppleret med ugens opskrift. Yderlige, som den første afdeling indførte Industriholmen,
at når der blev holdt pause ved samarbejdsudvalgs-møderne foregik det med at gå en tur.

Effekten

Vi oplever at flere deltager i vores fælles arrangementer, som eksempelvis DHL stafetterne i København, Odense, Århus og Aalborg. Sund levevis er i den grad sat på dagsordenen i alle 11 afdelinger, og vi oplever en god stemning på arbejdspladserne. Langt de fleste synes det er sjovt. Korttids sygefraværet er fra 2016 til 2017 faldet fra 3,1% til 2,7%. Objektivt set kan det ikke tilskrives projektet, men det er da tankevækkende.

Keolis – Industriholmen

Antal ansatte: 175

Firma adresse: Industriholmen 39-41, 2650 Hvidovre

Region: Hovedstaden

Website: www.keolis.dk