STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Motorstyrelsen

Projekt Sammen SKABer vi Trivsel

Projekt Sammen SKABer vi Trivsel ser muligheder – nemlig de muligheder som lige præcis Motorstyrelsen giver som arbejdsplads. De elementer, som giver god trivsel for den ene kollega, er ikke nødvendigvis de samme for den anden kollega. Derfor er målet at give viden og et bredt udvalg af tilbud, som størstedelen kan se sig selv i. Herfra kan den enkelte vælge præcis det, som netop giver mening for vedkommende.

Det er en helt grundlæggende ramme, at de fysiske aktivitet skal indgå som en naturlig del af arbejdsdagen på et kontor.

Vi har blandt andet haft fokus på, at kollegerne:
• anvender arbejdsstationen optimal både i indstilling og ændrer arbejdsstilling i løbet af dagen
• får bevægelse naturligt ind i løbet af arbejdsdagen gennem de aktiviteter, som en arbejdsdag allerede består af
• spiser og drikker sundt og nærende og får nok søvn.

Vi skaber opmærksomhed omkring initiativerne ved følgende aktiviteter og fokusområder:

Ansvar – med fokus på, at man selv har en opgave i at opnå et mål – og selv skabe forandringen.
• Inspirationsforedrag med Torben Wiese under overskriften: Bryd vanen, bøj fisken og tag ansvar for din sundhed.
• Medarbejdere, som har taget initiativ til at skabe en forandring for dem selv, dele forandringen og opgaven med at nå forandringen på lokalt Intranet. På den måde skaber vi opmærksomhed på og giver inspiration til at sætte et mål, fastholde det og nå det.
• Vi har udarbejdet et værktøj, som kan hjælpe med at skabe en forandring. Værktøjet kan betragtes som en kontrakt med sig selv. Det anvendes til at give viden om hvilke forudsætninger, der fastholder én i en gammel vane samt fastlægger hvilke konkrete handlinger, der skal til for at nå et mål og bryde en gammel vane.

Kost og søvn
• Foredrag om kost og søvn ved Aalborg kommune.
• Tilbud om en Sundhedssamtale. Samtalen afholdes i tilknytning til foredraget fra Aalborg Kommune. Sundhedssamtalen giver mulighed for at få snakket om det, der rører sig hos den enkelte. Det kan være søvnproblemer, ønske om rygestop, bedre kostvaner eller måske en snak om den generelle sundhed. Ved samtalen tages der udgangspunkt i et spørgeskema, som medarbejderne har udfyldt på forhånd.
• Der er uddelt frugtkurve til alle enheder, så der kan hentes ”fælles” frugt til enheden og herved støtte op om, at flere får et stykke frugt dagligt (vi har frugtordning på arbejdspladsen).
• Der er mulighed for frugt og smoothie til et enhedsmøde i alle enheder for at inspirere til alternativ mødeforplejning i stedet for kage og lignende.
• Der er udleveret drikkedunke til alle medarbejdere med opfordring til at drikke mere vand – samt opskrift på en smoothie.
• Der er fordelt skærebrætter og skrælleknive i alle tekøkkener, så der er mulighed for at skrælle og skære frugt og grønt.

Indstilling og brugen af arbejdsstationer
• Foredrag om ergonomi ved FysioDanmark
• Hjælp til at indstille den enkeltes arbejdsstation ved 1:1-gennemgang. Her er også mulighed for at få en snak med fysioterapeuterne om de udfordringer, den enkelte har ved stillesiddende arbejde. Arbejdsmiljørepræsentanterne deltager i 1:1-gennemgangen for at få viden og inspiration, så de i fremtiden er klædt på til at varetage opgaven i Motorstyrelsen.
• Der er steppier, siddebolde og ståmåtter til rådighed for medarbejderne. De kan anvendes ved arbejdsstationerne samt til møder.
• Der er massagekraver til fri afbenyttelse i ”stillerum”.

Bevægelse i løbet af dagen
• Foredrag om bevægelse i løbet af arbejdsdagen fra Dansk Firmaidræt
• Der er elastikker i alle kopirum til fri afbenyttelse. Derudover kan alle medarbejdere frit få udleveret elastikker efter ønske.
• Forslag til fysiske aktiviteter til møder fx walk and talk eller små aktiviteter. Hertil har vi udarbejdet følgende til brug for løbende inspiration og kampagnemateriale:
o En serie af små film mellem 1 – 2 minutter med lederne som ”skuespillere”. Filmene giver information om både bevægelse ved arbejdsstationerne samt bevægelse i løbet af arbejdsdagen. Herudover indeholder filmene forskellige faktaoplysninger.
o RollUps med tre ruter til brug for walk and talk. På disse RollUps fremgår en QR-kode, som viser ruterne via Google Maps. Der er en rute på 10 minutter, 20 minutter og 30 minutter.
o Trappekonkurrence svarende til TælSkridt-kampagnen, hvor enhederne dyster mod hinanden. Hvem tager flest etager i en bestemt tidsperiode?.
o Der er udleveret en aktivitetsterning til alle enheder, hvor enhederne opfordres til at benytte dem ved drifts- og enhedsmøder for at få bevægelse ind i møderne.
o Der er udleveret aktivitetsbanko og terninger til alle enheder, hvor enhederne opfordres til at benytte dem ved drifts- og enhedsmøder for at få bevægelse ind i møderne.
• Vi opfordrer til at deltage i TælSkridt-kampagnen.
• Vi opfordrer til at deltage i lokalt floorballstævne arrangeret af Aalborg Firmaidræt samt udfordre nabovirksomheden i kollegadyst.
• Opstart af gåklub og løbeklub

Kommunikation og fastholdelse
• Vi har oprettet et Trivselsunivers på intranettet. Det er et virtuelt rum, hvor kollegerne kan læse og se billeder og videoer fra alle initiativerne. Det er også her vi kommunikerer nyheder ud mv.
• Lederne i Motorstyrelsen er løbende orienteret om de forskellige aktiviteter for at sikre lederinddragelse
• På Styrelsens døgn, hvor alle medarbejdere i Motorstyrelsen er samlet, skaber vi synlighed om både projektet, samt de aktiviteter medarbejderne kan benytte sig af. Det gør vi eksempelvis ved:
o en bod, hvor alle kan komme forbi og få en snak om de tilbud, som er en del af vores dagligdag
o at have indslag på scenen med øvelser/bevægelse for både at skabe energi i løbet af dagen – men også for at give inspiration til aktiviteter, som medarbejderne kan tage med tilbage på kontoret
• I projektet har vi også stor fokus på fastholdelse. Selv om hensigten er, at alle de tiltag, som projektet har leveret, skal ”leve” sit eget liv hos kollegerne, er vi meget bevidste om, at der løbende skal skubbes på, for at det hele ikke løber ud i sandet igen.
Det gør vi blandt andet ved, at Trivselsgruppen overtager projektets tiltag. Trivselsgruppen er en allerede eksisterende tværgående gruppe i Motorstyrelsen bestående af medarbejdere fra forskellige enheder. Trivselsgruppens formål er at arbejde med initiativer og aktiviteter, der understøtter trivslen i Motorstyrelsen og påvirker arbejdsmiljøet positivt. Det bidrager blandt andet til en bedre trivsel, og at Motorstyrelsen er en attraktiv arbejdsplads. Inden projektet lukkes ned, er der en plan for, hvordan projektets tiltag fortsat lever i Motorstyrelsen.

Baggrund

Det er vores ambition at have en arbejdsplads i balance. En arbejdsplads, hvor der er fokus på, at det er det hele menneske, som skal præstere både menneskeligt og fagligt, for at vi kan nå samlet i mål. Vi klæder medarbejderne på, så de kan levere på alle parametre. Derfor kører vi projektet ’Sammen SKABer vi Trivsel’ med fokus på det hele menneske. Projektet er målrettet alle medarbejdere i Motorstyrelsen.

Projektet er medarbejderdrevet – ideerne og initiativerne kommer fra medarbejderne. På den måde er de med til at gøre det relevant og nærværende for deres kolleger, og samtidig er de gode ambassadører for projektet. Projektet strækker sig over perioden juni 2022 til august 2023.

Omdrejningspunktet for projekt Sammen SKABer vi Trivsel er at give medarbejderne viden om, hvad der giver mental og fysisk energi gennem Søvn, Kost, Ansvar og Bevægelse.

Det er vigtigt for os at formidle en bred vifte af viden med noget for alle, som alle kan se sig selv i og gribe de tilbud, der passer bedst til den enkelte. Vi har ikke et mål om, at alle skal tage trappen, men vi har et mål om, at alle ser mulighederne og støtter hinanden. På den måde kan vi nå de individuelle mål, som vi hver især har lagt for os selv. Derfor arbejder vi også med værktøjer til at ændre vaner for netop at nå de mål, vi hver især har sat os.

Effekten

Projektet har sat fokus på, at et resultat ikke kommer af sig selv – og slet ikke at ændre vaner. Vi har arbejdet med et værktøj, som kan anvendes, når et nyt mål skal opnås – og vaner skal ændres.

Vi har fået styrket relationerne på tværs af Motorstyrelsen ved, at de igangsatte aktiviteter taler til alle uanset enhed og opgaver. Vi oplever blandt andet, at:
• kolleger holder en kortere frokost og tage en gåtur efterfølgende som en del af deres frokostpause
• kolleger laver fællesøvelser ved driftsmøder eller tager et pitstop i løbet af dagen og laver fælles elastikøvelser mv.
• kolleger mødes udenfor arbejdstid og løber, deltager i Møg-dårlig-form-gymnastik, spiller padle eller noget lignende
• fælles begreber som at ”få skridt på kontoen” høres nu rundt om i Motorstyrelsen
• kollegerne deler egne oplevelser med hinanden om at ændre vaner, hvilket både viser tillid og mod

Vi har givet viden om søvn, kost, ansvar og bevægelse både i forhold til den indflydelse, det har på den enkeltes trivsel samt relationerne til kollegerne.

Vi har givet redskaber til søvn, kost, ansvar og bevægelse, så der er mulighed for at opnå et nyt (eller flere) mål. Sundhedssamtalerne bidrager også til, at den enkelte får sat ord på, hvad der skal til for at trives bedre både mentalt og fysisk.
Men vi stopper ikke her! Projektet stopper – men Trivselsgruppen fortsætter med at følge op, udfordre, komme med nye initiativer og så videre, så vi kan fastholde og udvikle det, som vi har sat i gang.

Motorstyrelsen

Placering: 1

Antal ansatte: 450

Firma adresse: Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg

Region: Nordjylland

Website: http://www.motorst.dk