STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Sirena Soap ApS

Sundhed, trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø på Sirena Soap

Tema: Forbedret sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.
Initiativtager: Direktør Per Bo Christensen.
Antal deltagere: Alle virksomhedens 13 ansatte
Følgende aktiviteter er iværksat:
– Sundhedstjek af alle medarbejdere med individuel fortrolig opfølgningsplan – varetaget af konsulent fra Mariager Fjord kommune.
– Udpeget intern trivselsagent
– Ændret jobbeskrivelser iht. trivselsagentens arbejdsområder og ansvar.
– Afsat økonomiske midler og ressourcer/uddannelse i budgettet til varetagelse og styrkelse af trivselsagentens arbejde.
– Igangsat konkrete tiltag der styrker velvære, trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.
– Etableret en gruppe på 2 personer der planlægger 3 til 4 årlige arrangementer der skal styrke forståelse af det arbejde der udføres i dagligdagen – ved at besøge leverandør og kunder til Sirena Soap.

Effekten

– En trivselsagent der kan spotte mistrivsel og styrke trivsel.
– Fået fokus på det ernæringsmæssige ved at udskifte kosten – f.eks. fra kager til gulerødder og frugt.
– Fået øget fokus på rygning, hvilket har bevirket, at én har stoppet og to andre har reduceret forbruget væsentligt.
– Enighed om, at rygning på arbejdspladsen udfases totalt i løbet af juni måned.
– Alle rygere er blevet tilbudt et “rygestopskursus”. Omkostninger afholdes af virksomheden.
– Mulighed for sundhedsforsikring til alle ansatte.
– Formiddagskaffepausen er udskiftet til en daglig gåtur – se billede af “Gåklubben”
– Dyrker motion en gang dagligt i arbejdstiden – se billede af “Elastikklubben”
– Flere af virksomhedens ansatte er begyndt at dyrke motion i fritiden.
– Konstruktiv tone på virksomheden der skal motivere og forpligtige til mere motion og rigtig ernæring de ansatte imellem.

– Siden 2008 har virksomheden hvert år gennemført AMI’s kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø hos de ansatte via anonyme spørgeskemaundersøgelser. Denne undersøgelse sammenhold med APV – danner udgangspunkt for tiltag på fysiske og psykiske arbejdsmiljø på virksomheden.
– Iøvrigt henvises der til artiklen fra Nordjyske “Sundheden bobler hos Sirena Soap” samt udtræk af udtalelser fra Ann Andreasen – Sirena Soaps trivselsagent. Se vedhæftet artikel;

Sirena Soap ApS

Antal ansatte: 13

Firma adresse: Bygmestervej 7, 9560 Hadsund

Region: Nordjylland

Website: www.sirena-soap.dk