STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

MSD Danmark

MSD Danmark’s ”The Wellbeing Project”

MSDs ”The Wellbeing project” handler kort fortalt om at forbedre trivslen hos MSD Danmarks medarbejdere og består af to ben: fysisk sundhed og mental sundhed. Hos MSD mener vi, at de to går hånd i hånd og er lige vigtige for at skabe et sundt, trygt og stabilt arbejdsmiljø med glade kolleger, der trives. I næsten to år har vi arbejdet med projektet med rigtig gode resultater.

For at forbedre medarbejdernes fysiske sundhed har vi givet alle medarbejdere mulighed for at integrere fysisk bevægelse i arbejdstiden. Vi har både en løbeklub, som løber med en coach en gang om ugen, og en yogaklub med underviser, hvor alle medarbejdere kan deltage uanset niveau. Begge dele foregår torsdag kl 11, altså midt i arbejdstiden og deltagelsen er altid stor.

Derudover har vi arbejdet med at udbrede Walk & Talk møder i de smukke omgivelser ved Københavns havn, hvor vi har til huse, hvilket rigtig mange medarbejdere benytter sig af i stedet for at sidde i et mødelokale. Vi har også udviklet simple strækøvelser, man kan lave ved sit skrivebord, når man trænger til en lille hjernepause. Dem kalder vi ”The YOUgurt” (med inspiration fra yoga universet). Endelig har vi cykler til rådighed, som man kan låne, hvis man f.eks. skal ud til et møde eller arrangement i byen – og kajakker, hvilket flere og flere kollegaer også gør brug af til en dejlig sejltur i havnen før eller efter en arbejdsdag. Vi tilbyder desuden fysioterapi og massage i arbejdstiden til kollegaer, der har brug for det. Sidst men ikke mindst arrangerer vi en masse muligheder for motion og samvær udenfor arbejdstiden, med blandt andet padeltennis turnering cirka en gang månedligt og deltagelse i diverse løb, såsom DHL, Royal Run og København halvmaraton.

For at fremme den mentale sundhed har vi først og fremmest givet medarbejdere og ledelse ny indsigt. Vi har haft besøg af stress coaches og eksperter, der har undervist både medarbejdere og ledelse i forebyggelse, værktøjer og teknikker og i at have de svære samtaler på arbejdspladsen. Vi har haft adskillige workshodp med og medarbejdere. Og vi har ryddet op i vores processer og gjort det lettere for medarbejdere f.eks. at bruge vores stress-nødtelefon, hvor man kan få gratis ekstern rådgivning ved behov. Derudover har vi arbejdet hårdt på at forbedre den psykologiske tryghed, det vil sige, at medarbejderne tør dele deres meninger og bekymringer, uden at det har negative konsekvenser. Når man har en psykologisk tryg arbejdsplads og tillid mellem kollegaer, får man gladere medarbejdere, der også tør sige til, hvis f.eks. arbejdspresset er for stort, eller hvis der er personlige problemer, der tager fokus fra arbejdet i en periode. Den psykologiske tryghed har vi blandt andet styrket gennem vores ambitiøse arbejde med diversitet, lighed og inklusion, hvor vi arbejder med at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan komme som de er og bidrage med deres unikke egenskaber og synspunkter.
Endelig har vi indført den hybride arbejdsplads for at hjælpe medarbejderne med at få hverdagene til at gå op. Det vil sige, at man kan arbejde hjemmefra ved behov, og det er der mange kollegaer der gør regelmæssiogt brug af. For eksempel om onsdagen, hvor vi har indført en mid-week mute, det vil sige mødefri fokustid fra kl 9-13, hvor man kan få fordybet sig i store og små opgaver uden at blive forstyrret.

Hele rammen for MSDs ”The Wellbeing Project” bygger på nogle af vores kerneværdier som arbejdsplads; Et sted hvor der er plads til alle. Alle er ikke ens, og det er vi heller ikke her i MSD. Derfor er mulighederne for at arbejde med ens fysiske og mentale sundhed også mange, da alle skal kunne være med og føle sig inkluderet.

Baggrund

Gennem året foretager MSD kvartalsvise medarbejdersurveys hvor medarbejderne svarer på spørgsmål om arbejdspladsen, om ledelsen og om deres velbefindende. I September 2021 havde vi i MSD Danmark en score på 61 (ud af 100 mulige) på området wellbeing. Samtidig var der en del medarbejdere, der fandt det svært at navigere i Corona-nedlukninger, hjemmearbejde og familieliv, og desværre så vi en stigning i registrerede sygedage. Som leverandør til den danske sundhedssektor, og en arbejdsplads hvor alle arbejdsopgaver drejer sig om sundhed, ville vi ikke acceptere dette. Ledelsen i Danmark besluttede derfor at igangsætte et strategisk arbejde for at forbedre medarbejdernes sundhed, wellbeing og work-life balance og reducere stress og udbrændthed. Vi tror nemlig på, at en investering i sunde medarbejdere i trivsel kommer tifold igen i form af loyalitet, produktivitet og kreativitet.

Effekten

Som nævnt havde vi i 2021 en wellbeing score blandt medarbejderne på 61. I foråret 2023, var vores score på området vokset til 83, hvilket er udtryk for, at medarbejderne virkelig har mærket en forandring. Det er et resultat, vi er umådeligt stolte over!

Samtidig hører vi så meget positiv feedback fra vores medarbejdere, der er glade for, at vi er lykkedes med at skabe en kultur hvor vi kan tale om vores wellbeing, og hvor vi i arbejdstiden kan prioritere at tage hånd om den. Gennem de mange forskellige initiativer har vi også oplevet et styrket sammenhold blandt afdelingerne, da f.eks. de fysiske arrangementer er en god mulighed for at lære kollegaer, man aldrig har talt med, at kende. Sidst men ikke mindst hører vi også, at initiativerne øger produktiviteten hos den enkelte medarbejder, da muligheden for pauser og fysisk bevægelse i arbejdstiden fornyer ens energi niveau og ens evne til at fokusere.

”The Wellbeing project” fortsætter iøvrigt, da vi tror på, at den sunde arbejdsplads kræver en langsigtet forpligtigelse og kontinuerligt skal gødes og udvikles i takt med medarbejdernes behov.

MSD Danmark

Placering: 2

Antal ansatte: 113

Firma adresse: Havneholmen 25

Region: Hovedstaden

Website: http://www.msd.dk