STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Center For Handicap

Fælles motionsdag skaber større arbejdsglæde

I Center for Handicap har den samlet AMR gruppe, MED-udvalget og ledelsen sat sundhed og trivsel på dagsordenen. Samtidig med er alle medarbejdere i de forskellige team og burgerrådet inddraget. Der er enighed om, at vi i fællesskab skal give hinanden større arbejdsglæde og bedre arbejdsklima, for at udvikle kerneydelsen. Gennem det sunde valg vil det samtidig med give et bedre helbred, øget velvære og mere energi og overskud.

”Vi gør det let at vælge sundt”
Vi ser sundhed og trivsel, som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten, så vi kan håndtere udfordringer i kerneydelsen og indgå i menneskelige fællesskaber. Vi skal have et sundere valg igennem dagen, så vi kan gå sundere hjem, end da vi kom.

Formålet med Center for Handicaps indsats med Sundhed og trivsel er at:
• Skabe en kultur, hvor vi understøtter det sunde valg, så sundhed og trivsel højnes.
• Se det gode arbejdsmiljø samt Sundhed og trivsel, som tæt forbundet, så vi skaber mere social kapital.
• Mindske sygefraværet, så vi kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere.

Derfor gør vi følgende:
• Bliver sundhedscertificeret.
• Arbejder systematisk med skriftlige mål og succeskriterier.
• Indretter Centret, så det bliver sjovere og lettere at træffe det sunde valg.
• Tænker Sundhed og trivsel ind i alle beslutninger i forhold til kerneopgaven, opgaveløsningen og arbejdstilrettelæggelsen.
• Oplyser og implementerer anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen.
• Tilbyder sundheds- og trivselstiltag, i såvel grupper som individuelt.
• Prioriterer midler til sundhed.
• Tænker sundhedsfremme ind i værdier og politikker.
• Udfordrer hinanden og tænker innovativt.
• Evaluerer indsatsen systematisk.
• Etablerer et sundheds- og trivselsudvalg.
• Skaber synlig opbakning og involvering fra MED-udvalg, AMR- gruppe samt ledergruppe.

Der er iværksat mange indsatser og en af dem er arbejdernes motionsdag, som er blevet til ”Alles Motionsdag”. På den årlige motionsdag i Center for Handicap sætter man alle sejl til for at få en sund og sjov dag. Personalet og borgerne på centret sætter hinanden stævne, og sidste år deltog 172 medarbejdere og borgere. Det er centrets uddannede sundhedsambassadører, der arrangerer dagen, men selvom de er arrangører, deltager de på lige fod med alle andre – i træningstøj, med sved på panden og med den dagsform, der er til rådighed.

Aktiviteterne er mange, og man kan vælge den type aktivitet, der passer en bedst: Der er 5 km-løb, gåture på 2 og 4 km, Zumba-træning, hockeyturnering og bordtennisturnering samt naturbingo – dvs. at man går ud i naturen og finder de ting, der er afbildet på ens plade. Borgere og medarbejdere blandes på kryds og tværs. Borgerne har selvsagt forskellige udgangspunkter, men alle er med, så der er hold med både kørestole og andre former for hjælpemidler. Dagen afsluttes med en fodboldkamp, hvor borgerne dyster mod personalet.

I Center for handicap er 16 af borgerne uddannet sundhedsambassadører.

Effekten

Ifølge Teamleder Tina Kondrup er der en stemning af åbenhed og nysgerrighed, og alle er gode til at kaste sig ud i en aktivitet, uanset forudsætningerne. Tina siger: ”Dagen skaber nogle gode grin, og alle får lært nogle nye mennesker at kende. Det giver et unikt sammenhold og fællesskab på tværs af grupperne, fordi man også ser nye sider af hinanden. Og så får vi rørt os. Alt det gør noget godt for både trivslen, sammenholdet og det generelle velvære. Tine Kondrup afslutter: ”Dagen gør en stor forskel, for det er noget, alle kan huske og taler om resten af året”.

Center For Handicap

Antal ansatte: 220

Firma adresse: Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo

Region: Sjælland

Website: www.lolland.dk/Om-kommunen/Organisation/Social-og-Arbejdsmarked.aspx