STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Keolis – Aalborg

Ølkasse hockey og Søndagsbadminton

KeolisDanmark er en landsdækkende virksomhed med 1.500 ansatte, som driver rutebus virksomhed. Ca. 92% af vores medarbejdere er buschauffører. Vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere i Region Hovedstaden.
Virksomheden er sundhedscertificeret af DFIF. Vi arbejder med at inspirere vores medarbejdere til at leve sundt. Alle vores 11 afdelinger har sundhedsambassadører tilknyttet har et års aktivitetshjul med 10 aktiviteter inden for K.R.A.M.S. områderne. Vi har en række udfordrende branchevilkår som vi arbejder under.

• Manglende kantinefaciliteter. Chaufførerne indtager deres
medbragte
måltider i pauselokaler på trafikknudepunkter, der som
udgangspunkt
ikke har andre faciliteter end et spisebord.
• Trafikknudepunkter er kendetegnet ved masser af fast food tilbud.
• Vores medarbejdere har skiftende eller skæve arbejdstider. De
møder alle på forskellige tidspunkter, går hjem på forskellige
tidspunkter og befinder sig kun på arbejdspladsen ca. 5 minutter pr
arbejdsdag.
• Stillesiddende arbejde.
• Der er altid nogen på arbejdet. 24*7*365.

Da vores vilkår betyder, at vi har svært ved at lave aktiviteter i arbejdstiden, har vi valgt at facilitereaktiviteter i fritiden, hvilket et højt prioriteret fra topledelsen. Dette indebærer deltagelse i DHL stafetterne, internt indendørs fodboldstævne, opfølgning og understøttelse af afdelingernes aktivitetshjul og sundhedsbus rundt i landet.

Ølkasse hockey og Søndagsbadminton
I Aalborg har man tradition for at arbejde med mere konditionskrævende aktiviteter, men også her bliver der kælet for kollegaernes ganer med gode sunde rette. Den obligatoriske søndagsbadminton, hvor man lejer en hal om formiddagen, hvor flest kan deltage. Når der går legebarn i den er et slag hockey godt. To mælkekasser som mål, og så kan det ellers gå løs. Med jævne mellemrum laves der derudover god mad til kollegerne. Denne dag var da den nyindkøbte juicer skulle stå sin prøve. God og velsmagende inspiration for kollegerne.

Effekten

Vi oplever at flere deltager i vores fælles arrangementer, som eksempelvis DHL stafetterne i København, Odense, Århus og Aalborg. Sund levevis er i den grad sat på dagsordenen i alle 11 afdelinger, og vi oplever en god stemning på arbejdspladserne. Langt de fleste synes det er sjovt. Korttids sygefraværet er fra 2016 til 2017 faldet fra 3,1% til 2,7%. Objektivt set kan det ikke tilskrives projektet, men det er da tankevækkende.

Keolis – Aalborg

Antal ansatte: 250

Firma adresse: Lundeborgvej 22, 9220 Aalborg Øst

Region: Nordjylland

Website: www.keolis.dk