STEM PÅ DETTE SUNDE INITIATIV

Keolis – Helsinge

Motion tilpasset den enkelt medarbejder

KeolisDanmark er en landsdækkende virksomhed med 1.500 ansatte, som driver rutebus virksomhed. Ca. 92% af vores medarbejdere er buschauffører. Vi beskæftiger ca. 750 medarbejdere i Region Hovedstaden.
Virksomheden er sundhedscertificeret af DFIF. Vi arbejder med at inspirere vores medarbejdere til at leve sundt. Alle vores 11 afdelinger har sundhedsambassadører tilknyttet har et års aktivitetshjul med 10 aktiviteter inden for K.R.A.M.S. områderne. Vi har en række udfordrende branchevilkår som vi arbejder under.

• Manglende kantinefaciliteter. Chaufførerne indtager deres medbragte måltider i pauselokaler på trafikknudepunkter,
der som udgangspunkt ikke har andre faciliteter end et spisebord.
• Trafikknudepunkter er kendetegnet ved masser af fast food tilbud.
• Vores medarbejdere har skiftende eller skæve arbejdstider. De møder alle på forskellige tidspunkter, går hjem på
forskellige tidspunkter og befinder sig kun på arbejdspladsen ca. 5 minutter pr arbejdsdag.
• Stillesiddende arbejde.
• Der er altid nogen på arbejdet. 24*7*365.

Da vores vilkår betyder, at vi har svært ved at lave aktiviteter i arbejdstiden, har vi valgt at facilitereaktiviteter i fritiden, hvilket et højt prioriteret fra topledelsen. Dette indebærer deltagelse i DHL stafetterne, internt indendørs fodboldstævne, opfølgning og understøttelse af afdelingernes aktivitetshjul og sundhedsbus rundt i landet.

Hellere lidt end ingenting
Sundhedsambassadøren ønskede selv at komme af med nogle kilo, og inspireret af arbejdet som ambassadør meldte han sig til ”Den store Vægt kamp” påTV3. En kamp mod sig selv, som han vandt, til stor inspiration for sine kolleger. Ud fra et synspunkt om, at hvis vi kan få vore medarbejdere til at gå en tur, og holde op med at ryge, så har vi rykket dem. Ud fra den enkeltes forudsætninger har vi også opfordret til motion. Havde vi startet med at bede vore medarbejdere løbe 5 km, havde vi tabt hovedparten på forhånd. Dem som kan løbe 5 km, gør det alligevel i forvejen. Andre følger vores inspirationsøvelser, hvor alle kan være med. Resultatet er, at flere har fået lyst til at bevæge sig.

Effekten

Vi oplever at flere deltager i vores fælles arrangementer, som eksempelvis DHL stafetterne i København, Odense, Århus og Aalborg. Sund levevis er i den grad sat på dagsordenen i alle 11 afdelinger, og vi oplever en god stemning på arbejdspladserne. Langt de fleste synes det er sjovt. Korttids sygefraværet er fra 2016 til 2017 faldet fra 3,1% til 2,7%. Objektivt set kan det ikke tilskrives projektet, men det er da tankevækkende.

Keolis – Helsinge

Antal ansatte: 80

Firma adresse: Nørretoftevej 15, 3200 Helsinge

Region: Hovedstaden

Website: www.keolis.dk